Клуб "Дого Аржентино" България

Официален сайт на Клуб "Дого Аржентино" България
член на БРФК, FCI, AMDA.

Документи

В тази секция са публикувани действащите към момента правила за работа, вкл. отразени са промените, приети на последното ОС на Клуба.

От секция „Заявления” можете да изтеглите и попълните формата, която Ви е нужна.